Web stranice i servisi

Website zahtijeva jasno definiranje ciljeva, sveobuhvatno planiranje, stručnost i izvršenje. Za web lokacije koje još nisu izgrađene ili su spremne za transformaciju, možemo pružiti informacije o planiranju arhitekture.

Koristeći napredne tehnlogije implementiramo sljedeće tipove web rješenja:

  • internetske stranice,
  • portali,
  • intranet ili extranet sustavi,
  • web aplikacije.


Savjetujemo i sudjelujemo u razradi koncepta.